Site-ul www.diadent.ro este proprietatea SC DIADENT SRL , CUI:3914797, J:J22/544/1993 .
Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.diadent.ro. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora.
Dentesse îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizar

Acces
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale oferite de către Dentesse precum şi accesul la articole şi informaţii medicale.
Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Dentesse nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Articole şi informaţii
Articolele şi informaţiile medicale publicate pe site-ul www.diadent.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă de medici specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Dentesse. Scopul acestora este de a oferi informaţii ştiinţifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca instrumente în înţelegerea diverselor boli sau a diverşilor termeni medicali.

Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site nu se pot substitui consultului medical direct sau recomandărilor şi tratamentului date de medicul dvs. şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza investigaţiilor şi a analizelor dvs. medicale. În cazul în care sunteţi îngrijorat de starea dvs. de sănătate, vă sfătuim ca, pe lângă informaţiile obţinute prin intermediul site-ului www.diadent.ro să consultaţi fie medicul dvs., fie unul dintre medicii noştri specialişti pentru a obţine un sfat competent.

Drepturi de autor

Dentesse oferă acces liber la site-ul sau / şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Dentesse. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a Dentesse. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Dentesse sau a partenerilor săi.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Dentesse îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Dentesse şi serviciile sale.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

  • Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site.
  • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate.
  • Folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
  • Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Prelucrarea datelor personale. Politica de confidenţialitate
Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu Dentesse.

În momentul vizitării site-ului www.diadent.ro, serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj, sau în execuţia de conţinut.

Prin completarea datelor personale pe formularele de pe site, sunteţi de acord ca aceste date să fie stocate şi prelucrate de Dentesse, precum şi de a primi în viitor informaţii despre noi oferte de servicii, promoţii sau de marketing direct.

Dentesse va stoca datele dumneavoastră personale numai atâta timp cât este necesar pentru a le folosi în scopul în care le-aţi furnizat. Dentesse ia toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate pentru a se asigura că datele dumneavoastră personale sunt păstrate în siguranţă şi pentru a le proteja împotriva distrugerii ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Aceste măsuri oferă un nivel de securitate corespunzător riscului reprezentat de prelucrarea şi natura datelor personale ce trebuie protejate.

Dentesse este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 16698 şi stochează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora.
Dentesse îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta politică de confidenţialitate.

Legături externe
Prin intermediul site-ului www.diadent.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri terţe.
Dentesse nu-şi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor site-uri, drept pentru care vă sfătuim să luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare specifice lor.

Răspundere
Dentess nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
  • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute de pe site-ul www.diadent.ro;
  • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul site-ului.

Răspunderea pentru informaţiile, opiniile şi conţinutul articolelor publicate pe site-ul www.diadent.ro, pe blogul Dentesse aparţin în exclusivitate autorilor.